logo-echt

Intakeformulier

Persoonsgegevens

Achternaam man

Voornamen man

Adres

Postcode & plaats

Telefoon

Mobiel

E-mail


Meisjesnaam vrouw

Voornamen vrouw

Adres

Postcode & plaats

Telefoon

Mobiel

E-mail


Gehuwd in het buitenland? Zo ja, waar?

Heeft u minderjarige kinderen? Zo ja, vul dan hier de geboortedata in.

Kinderen

Bij wie gaan de kinderen wonen

Alimentatie en/of omgangsregeling

Wie krijgt het ouderlijk gezag?

Woning

Wij hebben een

Adres

Postcode & plaats

Wie blijft er in de echtelijke woning wonen

Onderneming

Heeft u een onderneming?

Zo ja, wat is de naam van de onderneming

Gemeenschappelijke goederen  

Alimentatie  

Hoeveel kinderalimentatie zal er per maand per kind worden betaald?      EUR    per kind per maand
Hoeveel alimentatie zal er per maand worden betaald ten behoeve van de partner met het laagste inkomen?
De zal EUR   per maand betalen t.b.v. de

Pensioenrechten
Het door de partijen tijdens het huwelijk en/of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioen
zal worden verdeeld (via melding aan de betreffende pensioenuitvoerder).

Wissen

Het is belangrijk dat u samen overleg voert over de punten die op u van toepassing zijn en dat u hierover overeenstemming bereikt.
Heeft u nog vragen gaat u dan naar de uitleg.