logo-echt

De procedure

Om te beginnen dienen u en uw echtgenoot/echtgenote het samen eens te zijn over de voorwaarden van de scheiding.

Vervolgens sturen wij u een conceptconvenant toe, waarin uw onderlinge afspraken worden vastgelegd (en dat u vervolgens naar wens kunt aanpassen en aanvullen). Zodra duidelijk is dat u en uw partner het eens zijn over alle voorwaarden kan het door u ingevulde en waar nodig aangepaste dan wel aangevulde convenant naar ons kantoor worden teruggestuurd.

Daarnaast zenden wij u tevens een ouderschapsplan, indien u minderjarig(e) kind(eren) heeft Wanneer er sprake is van een echtscheiding met (een) minderjarig(e) kind(eren) zenden wij u tevens een ouderschapsplan. In dit ouderschapsplan worden afspraken opgenomen over de zorg- en opvoedingstaken, de kosten daarvan, de bezoekregeling en de wijze waarop de andere ouder wordt geïnformeerd over gewichtige aangelegenheden. Wij sturen u een conceptouderschapsplan, waarin u de onderlinge afspraken met betrekking tot de kinderen opneemt.

Voordat u een afspraak met ons maakt heeft u een aantal stukken nodig die u kunt ophalen bij de gemeente waar u officieel staat ingeschreven, afdeling burgerzaken. De benodigde stukken kunt u vinden onder het kopje voorwaarden.

Vervolgens kunt u met ons een afspraak maken bij ons op kantoor.

De echtscheidingsprocedure begint met een verzoekschrift welke wij aan de rechtbank sturen. Door middel van het verzoekschrift vragen wij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek aan. In het verzoekschrift kunnen ook nevenvoorzieningen opgenomen worden voor bijvoorbeeld:

  • alimentatie voor de partner en de kinderen
  • de boedelverdeling, verrekening van inkomsten en vermogen
  • het gebruik van de echtelijke woning
  • andere zaken die met de scheiding samenhangen

Voorwaarden en werkwijze