logo-echt

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen met antwoorden. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u contact met ons opnemen of langskomen. Wij houden regelmatig gratis inloopspreekuren. U kunt zich voor dit inloopspreekuur hier aanmelden.

Hoelang duurt een echtscheidingsprocedure op gemeenschappelijk verzoek?
De procedure duurt ongeveer 4 tot 6 weken.

Wat moeten wij allemaal voorbereiden voordat de advocaat het gemeenschappelijk verzoek bij de rechtbank kan indienen?
U kunt zelf thuis het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan invullen, die u van ons in concept ontvangt. Daarna volstaat één bezoek aan ons kantoor waarbij het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan met u worden doorgelopen en u vragen kunt stellen aan de advocaat. Voordat een bezoek aan ons kantoor wordt gebracht dienen partijen bij de gemeente de nodige uittreksels op te halen.

Wat is een echtscheidingsconvenant?
De partners dienen het bij een echtscheiding eens te worden over zaken als alimentatie, boedelverdeling, verdeling van pensioenrechten, etc. Al deze afspraken leggen wij vast in een echtscheidingsconvenant. Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek zal de rechter ook een echtscheidingsconvenant willen zien. Indien u minderjarige kinderen heeft zal ook een ouderschapsplan worden opgesteld waarin de afspraken met betrekking tot de kinderen worden opgenomen, zoals kinderalimentatie, omgangsregeling, etc.

Wat is een echtscheidingsbeschikking?
De rechter zal de echtscheiding uitspreken en het echtscheidingsconvenant en indien van toepassing het ouderschapsplan aan de beschikking hechten, waarmee de afspraken in het convenant en ouderschapsplan deel uitmaken van de beschikking. De echtscheiding is nog niet definitief. De echtscheidingsbeschikking dient te worden ingeschreven bij de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden.

Wanneer is de echtscheiding definitief?
De uitspraak van de rechter volgt meestal binnen 4 weken na indiening van het echtscheidingsverzoek. De echtscheiding is definitief als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Uw advocaat dient een verzoek tot inschrijving in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De datum waarop de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven bij de gemeente, is de officiële scheidingsdatum.

Zijn de kosten van een echtscheidingsprocedure hoog?
Nee, voor een bedrag van € 850,- kunt u al via de rechtbank scheiden. Deze kosten zijn inclusief btw en griffierechten. De griffierechten zijn de kosten die aan de rechtbank moeten worden betaald voor de scheidingsprocedure. Momenteel bedraagt het griffierecht € 288,-.