logo-echt

Voorwaarden

Om via een gemeenschappelijk verzoek uw huwelijk te beëindigen dient u aan de volgende 3 voorwaarden te voldoen:

 1. U bent in Nederland gehuwd óf u bent in het bezit van een afschrift van de buitenlandse huwelijksakte. U kunt een afschrift van de huwelijksakte verkrijgen bij de gemeente waar u gehuwd bent.
 2. U kunt in onderling overleg alle relevante twistpunten wegnemen, zoals de verdeling van de boedel, de toewijzing van de echtelijke woning en alimentatie. Hieronder – onder werkwijze – is een intakeformulier opgenomen waar u straks alle onderlinge afspraken kunt invullen.
 3. U bezit beiden de Nederlandse nationaliteit of één van u beiden heeft zijn of haar gewone verblijfplaats in Nederland.

Werkwijze

Hieronder wordt u puntsgewijs uitgelegd welke stappen u voor de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek dient te nemen.

 • Invullen intakeformulier
 • Verzamelen van alle benodigde stukken
 • Persoonlijk gesprek
 • Fiscale en financiële vragen
 • Mediation

Het intakeformulier
U kunt nu het intakeformulier invullen. U dient hier een aantal onderling gemaakte afspraken in te vullen. Wilt u meer informatie over de onderling te maken afspraken, dan kunt u de uitleg in het intakeformulier raadplegen of contact met ons opnemen.

Intakeformulier >


Verzamelen van alle benodigde stukken
Tijdens de afspraak vragen wij u de volgende documenten te tonen:

 • Uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) van u beiden
  Deze uittreksels zijn te verkrijgen bij het gemeentehuis van uw woonplaats. Vermeld u bij het aanvragen duidelijk dat u de uittreksels nodig
  heeft voor een echtscheiding en dat de nationaliteit vermeld dient te worden.
 • Afschrift van de huwelijksakte
  Dit afschrift kunt u verkrijgen bij de gemeente waar u gehuwd bent.
 • Afschrift van de geboorteakte(n) van het kind/de kinderen
  U kunt de afschriften van de geboorteakten opvragen bij de gemeente waar uw kind geboren is.
 • Geldig legitimatiebewijs
  (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart)

Voordat u een afspraak met ons maakt kunt u deze stukken alvast verzamelen. Let u er wel op dat bovenstaande uittreksels/afschriften op het moment van indiening bij de rechtbank niet ouder mogen zijn dan drie maanden.

Persoonlijk gesprek
Het persoonlijk gesprek is noodzakelijk om uw onderlinge afspraken vast te leggen, het convenant en het ouderschapsplan met u door te nemen en om uw identiteit vast stellen. U dient derhalve eenmalig naar ons kantoor te komen voor een gesprek. Wij zullen het convenant, het ouderschapsplan, het verloop van de procedure en de gevolgen met u doornemen op ons kantoor en daarbij eventuele vragen van uw kant beantwoorden.

Fiscale en financiële vragen
Bij de ontbinding van het huwelijk ontstaan ook de nodige vragen op fiscaal en financieel gebied. Wij kunnen u hierbij adviseren. Daarnaast kunnen wij voor u een alimentatieberekening laten maken om inzicht te krijgen in de draagkracht en behoefte aan alimentatie. Deze alimentatieberekening valt niet binnen het standaardtarief.

Mediation
Naast de juridische en financiële gevolgen van de scheiding, gaat een scheiding gepaard met veel emotie. Bilt. Advocaten werkt nauw samen met gekwalificeerde mediators. Een mediator staat neutraal in een conflict en luistert naar de wensen en eisen van beide partijen die samen de oplossing aandragen. Mediation leidt in de meeste gevallen tot een oplossing en voorkomt escalatie van een conflict. Indien u daar behoefte aan heeft kunnen wij u aanvullend mediation aanbieden. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. Neemt u contact met ons op over de mogelijkheden en tarieven van mediation.